Dodatek osłonowy

By 12 stycznia, 202214 października, 2022Home, MAS

Szanowni Państwo,
Przesyłam zainteresowanych seniorom i przedstawicielom Rad Seniorów na Mazowszu informację o dodatku osłonowym i sposobie skorzystania z niego w celu ograniczenia ciężaru wzrostu cen w opłatach.

Roman Biskupski prezes SPP Nadzieja
kierownik Mazowieckiej Akademii Seniora w Legionowie