Bezpłatne poradnictwo organizacyjno – prawne,

Bezpłatne doradztwo księgowe,

Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów,

Organizacja szkoleń z zakresu utworzenia i prowadzenia Rady Seniorów,

Organizacja Konwentu Mazowieckich Rad Seniorów oraz warsztatów roboczych w ramach działalności Mazowieckiej Akademii Seniora.