Strategie Senioralne

Informacje rachunkowo-księgowe

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_animated_title heading_tag=”h6″ style=”hinge-drop” color=”Extra-Color-3″ text=”Informacje rachunkowo-księgowe”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

W strategii działalność polityki senioralnej w każdej Gminie bardzo ważnym zagadnieniem są Finanse a przede wszystkim;

1. Pozyskiwanie środków finansowych na działania w ramach planowanej polityki senioralnej,

2. Umiejętność pozyskiwania informacji o konkursach i źródłach finansowania

3. Umiejętność prawidłowej realizacji projektów,

4. Nabywanie wiedzy w sprawie rachunkowo-księgowego prowadzenia i rozliczania projektów.

5. Realizacje zadań bezgotówkowo w ramach wolontariatu.

Dla pozyskiwania środków finansowych niezbędne jest tworzenie stowarzyszeń (co najmniej 15 osób), wpisanych do KRS Stowarzyszenia mogą poszukiwać różnych źródeł finansowania ich działalności.

Instytucje te posiadają profesjonalne działy finansów i księgowości, które dokumentują wydatkowanie uzyskanych środków finansowych zgodnie ze złożonymi ofertami wykonania zadań.

Prawidłowo prowadzona księgowość stowarzyszenia daje możliwość skontrolowania prawidłowości wydatkowania uzyskanych środków oraz ich rozliczenie

Dział finansowo-księgowy/ lub inna forma/ określa rodzaj i typ dokumentów finansowych niezbędnych do udokumentowania wydatków danego zadania.

Podstawowymi dokumentami finansowymi będą faktury, umowy zlecenia , umowy o dzieło. Stowarzyszenia wykonujące działania statutowe nie są płatnikami podatku od towarów i usług art.113., więc nie odliczają podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. Faktury te należy zaksięgować w kwotach brutto jako koszt zadania.

Umowy zlecenia i wystawione rachunki do tych umów stanowią koszty osobowe zadania. Koszty wynagrodzeń ujęte są w kwotach brutto , gdyż środki uzyskane na pokrycie kosztów osobowych w dotacjach obejmują koszty pracy zleconej oraz koszty ubezpieczeń ponoszone również przez pracodawcę.

Umowy o dzieło mogą być zlecane, gdy noszą znamiona prac autorskich. Dotychczas były to korzystny typ umów zlecenia, gdyż nie podlegały tzw „ ozusowaniu”.

To tylko garść sygnalnych informacji z którymi mogą spotkać się RADY SENIORÓW w Gminach na Mazowszu.

Mazowiecka Akademia Seniorów w Legionowie dysponuje profesjonalnymi doradcami, którzy mogą pomóc i wesprzeć seniorów w rozwiązywaniu tych i innych problemów.

Zorganizujemy warsztaty tematyczne na interesujące was tematy.

Dostarczymy wzory dokumentów .Zapytania w tym temacie proszę kierować na adres e-milowy : mazowieckieprs@wp.pl, lub spójrzcie na stronę

https://mas.spp-nadzieja.pl/kontakt/

Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 600 645 580

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”2073″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row]