Oferta wsparcia środowiska seniorów na Mazowszu

By 16 sierpnia, 202214 października, 2022Home, MAS

Mazowiecka Akademia Seniorów z siedzibą w Legionowie realizuje projekt, którego celem jest wsparcie samorządów, grup inicjatywnych i Rad Seniorów w zakresie powoływania, prowadzenia oraz permanentnego wspierania środowiska seniorów na Mazowszu.

Naszą misją jest Budowa zbiorowej, międzypokoleniowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów i mieszkańców Województwa Mazowieckiego.    

Nasza oferta skierowana jest do:

  • osób starszych poszukujących skutecznych narzędzi aktywnego rozwoju w tym:  Gminnych i Miejskich Rad Seniorów już istniejących  i nowo powstających  na obszarze woj. Mazowieckiego,  
  • członków organizacji senioralnych zrzeszonych w różnego rodzaju grupach formalnych i nieformalnych,
  • pracowników Urzędów Gmin, Miast i dzielnic, współpracujących z senioralnymi organizacjami pozarządowymi, 
  • organizacji działających w środowisku seniorów w Gminach jak: ZERiI, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Senior+, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych w Gminach.                                                                                                          

 Formy prowadzonego wsparcia:

 – przedstawianie korzyści dla władz Gmin wynikających z dobrej współpracy z Radami Seniorów i seniorami,

– porady prawne, organizacyjne i księgowe dla samorządów i organizacji senioralnych,

– pokazywanie dobrych praktyk na Mazowszu, w Polsce i Unii Europejskiej,

– popularyzowanie wirtualnych narzędzi  komunikacyjnych (jak program Zoom). 

– organizacja szkoleń w Gminach i w Podregionach  Mazowsza,

– organizowanie narad, konwentów i spotkań wirtualnych na ZOOM, 

– wsparcie przy budowie Strategii, Polityk Senioralnych w Gminie /w załączeniu przykładowa Strategia https://mas.spp-nadzieja.pl/strategia-dzialan-miasta-legionowo-2022-2026/która może powstać przy naszej pomocy w waszej Gminie/,

– pozyskiwanie środków finansowych na politykę senioralną w Gminie,

W najbliższych tygodniach będziemy organizowali spotkania na ZOOM w podregionach Mazowsza.

Szczegółową informację z terminami otrzymacie Państwo w najbliższych dniach.

Współpracujemy  z:

              Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – patronat,

              Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej, 

              Pełnomocnikiem Województwa Mazowieckiego ds. Osób Starszych,

              Ogólnopolskim Porozumieniem  o Współpracy Rad  Seniorów,              

Projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.     

Będziemy zaszczyceni mogąc uczestniczyć w posiedzeniach waszych Rad Seniorów, mogąc korzystać również z waszych doświadczeń i dobrych praktyk. Wasze doświadczenia będą stanowiły źródło i przykład do naśladowania dla innych kolegów i koleżanek w Gminach na Mazowszu i Kraju.

Biuro Mazowieckiej Akademii Seniora  mieści się w Legionowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w siedzibie  Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA.

Do waszej dyspozycji oddajemy stronę internetową  AKADEMII, https://mas.spp-nadzieja.pl/ na której będziemy zamieszczali wszelkie interesujące was informacje oraz adres e-mail: mazowieckieprs@wp.pl 

oraz Facebook: https://www.facebook.com/MazowieckaAkademiaSeniora

tel:  722 707 227