Polityka senioralna w gminie, pozyskiwanie środków finansowych na jej realizację

By 30 sierpnia, 202214 października, 2022MAS

Oddajemy do Państwa dyspozycji formularz zgłoszeniowy wideokonferencji w trzech formatach: tekst na stronie, dokument Word i dokument PDF.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WIDEOKONFERENCJI
„POLITYKA SENIORALNA W GMINIE, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA JEJ REALIZACJĘ.”
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………………………………..
ADRES MAILOWY UCZESTNIKA: ………………………………………………….………………….
PODMIOT/INSTYTUCJA: ………………………………………………………………………….…….
(np. nazwa: urzędu powiatu/gminy, rady seniorów, organizacji pozarządowej, uniwersytetu trzeciego wieku, etc)
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” w Legionowie , w celu udziału w wideokonferencji organizowanej przez Stowarzyszenie . ☐ tak ☐ nie
W przypadku niewyrażenia zgody, osoba nie zostanie zakwalifikowana na wideokonferencję.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących wideo konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. ☐ tak ☐ nie
W przypadku niewyrażenia zgody, osoba nie zostanie zakwalifikowana na wideokonferencję.
………………………………………..…………………………………
(data i podpis)
Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy uczestnictwie w wideokonferencji, jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym j „Nadzieja” z siedzibą w Legionowie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 3 (05 – 120) Legionowo, kontakt@spp-nadzieja.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email: kontakt@spp-nadzieja.pl
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzyskania kwalifikacji jako uczestnik wideokonferencji.
 4. Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą przetwarzane w celu:
  a) zakwalifikowania uczestnika do wideokonferencji;
  b) przeprowadzenia wideokonferencji;
  c) otrzymywania informacji dotyczących wideokonferencji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w wideokonferencji;
  b) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 6. Państwa dane osobowe, mogą zostać udostępnione odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 7. Państwa dane osobowe, będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – do 5 lat.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab