Zaproszenie do współpracy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz Przewodniczący Rad Seniorów na Mazowszu

By 2 września, 202214 października, 2022Home, MAS

Mazowiecka Akademia Seniorów z siedzibą w Legionowie realizuje projekt, którego celem jest wsparcie samorządów, grup inicjatywnych i Rad Seniorów w zakresie powoływania, prowadzenia oraz permanentnego wspierania środowiska seniorów na Mazowszu. 

Naszą misją jest Budowa zbiorowej, międzypokoleniowej, obywatelskiej dojrzałości seniorów i mieszkańców Województwa Mazowieckiego. 

Nasza oferta skierowana jest do: 

● osób starszych poszukujących skutecznych narzędzi aktywnego rozwoju w tym:  Gminnych i Miejskich Rad Seniorów już istniejących i nowo powstających na obszarze woj. Mazowieckiego, 

● członków organizacji senioralnych zrzeszonych w różnego rodzaju grupach formalnych i nieformalnych, 

● pracowników Urzędów Gmin, Miast i dzielnic, współpracujących z seniorskimi organizacjami pozarządowymi, 

● organizacji działających w środowisku seniorów w Gminach jak: ZERiI, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Senior+, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych w Gminach. 

Formy prowadzonego wsparcia : 

-przedstawianie korzyści dla władz Gmin w związku z dobrą współpracą z Radami Seniorów i seniorami, 

– porady prawne, organizacyjne i księgowe dla samorządów i organizacji senioralnych, 

– pokazywanie dobrych praktyki na Mazowszu, Polsce i Unii Europejskiej

– popularyzowanie wirtualnych narzędzi komunikacyjnych (jak program Zoom). 

– organizacja szkoleń w Gminach i w Podregionach Mazowsza, 

– organizowanie narad, konwentów i spotkań wirtualnych na ZOOM, 

-wsparcie przy budowie Strategii Polityk Senioralnych w Gminie/ w załączeniu przykładowa Strategia, która może powstać przy naszej pomocy w waszej Gminie/. 

– pozyskiwanie środków finansowych na politykę senioralną w Gminie 

W najbliższych tygodniach będziemy organizowali spotkania na ZOOM w podregionach Mazowsza / szczegółową informację z terminami otrzymacie Państwo w najbliższych dniach. 

Współpracujemy z

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – patronat, 

Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej, 

Pełnomocnikiem Województwa Mazowieckiego ds. Osób Starszych, 

Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów, 

Projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 

Będziemy zaszczyceni, mogąc uczestniczyć w posiedzeniach waszych Rad Seniorów, mieć możność korzystania również z waszych doświadczeń i dobrych praktyk. Wasze doświadczenia będą stanowiły źródło i przykład do naśladowania dla innych kolegów i koleżanek w Gminach na Mazowszu i Kraju.

Biuro Mazowieckiej Akademii Seniora mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 3 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA. 

Do waszej dyspozycji oddajemy stronę internetową AKADEMII , https://mas.spp-nadzieja.pl/ na której będziemy zamieszczali wszelkie interesujące was informacje oraz adres e-mail : 

mazowieckieprs@wp.pl i oraz Facebook: https://www.facebook.com/MazowieckaAkademiaSeniora

Dr Roman BISKUPSKI Kierownik Biura Mazowieckiej Akademii Seniora 

tel: 722 707 227 – v-ce przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Mazowieckiego 

– członek zarządu i rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

P.S. We wszystkich sprawach proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.