Formy wsparcia dla Rad Seniorów

By 11 stycznia, 2022Home, MAS

Przewodniczący i radni Rad Seniorów, przesyłam informację  o zakresie wsparcia, jakie możecie uzyskać kontaktując się z Mazowiecką Akademią Seniora w Legionowie.
Roman Biskupski kierownik Mazowieckiej Akademii Seniora