Strategie Senioralne

PODARUJ NAM 1% SWOJEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Mazowiecka Akademia Seniorów

– wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa
mazowieckiego,
– dąży do wzmocnienia potencjału lokalnych Rad Seniorów,
– wspiera ideę samorządności wśród seniorów z Mazowsza,
– integruje środowisko osób starszych wokół zaangażowania w sprawy społeczno-obywatelskie,
– buduje trwałe relację międzypokoleniowe na szczeblu współpracy samorządowej.
– promuję działalności pozarządowych organizacji senioralnych.

Nasza Instytucja wspiera ambitne projekty na rzecz aktywności obywatelskiej seniorów z Mazowsza. Prowadzimy doradztwo prawno-organizacyjne dla nowopowstałych Gminnych i Miejskich Rad seniorów
na terenie województwa mazowieckiego. Wielu naszych członków może poszczycić się zasiadaniem w organach Miejskiej Rady Seniorów oraz
w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Wydajemy pismo eksperckie „Biuletyn Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów”. Prowadzimy kampanię społeczną na rzecz aktywności obywatelskiej osób starszych.
To wszystko robimy w kilkuosobowym zespole, wykorzystując do tego w większości własne zasoby rzeczowe.
Aby rozwijać nasze działania potrzebujemy także Twojej pomocy. Prosimy o nią właśnie teraz.

W 2020 roku nie trzeba samodzielnie uzupełniać formularza PIT. Robi to
za każdego podatnika Urząd Skarbowy. Podatnik powinien jedynie sprawdzić poprawność danych, co zajmuje dosłownie kilka minut. Żeby to zrobić wystarczy wejść na Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów.

Sprawdź swój PIT na stronie Ministerstwa

Po zalogowaniu do portalu należy zaakceptować sprawozdanie i wysłać je, jednak przed wysłaniem należy wpisać w odpowiednią kolumnę dane organizacji pozarządowej, którą chcesz obdarować. 

Mamy nadzieję, że wpiszesz nasze dane.

MAZOWIECKA AKADEMIA SENIORA KRS 0000193124

Jeśli jesteś osobą, która pobiera emeryturę lub rentę i nie osiąga
dodatkowych przychodów z tytułu pracy, to wciąż możesz przekazać nam
1% swojego podatku. Wystarczy uzupełnić formularz PIT-0P.

Formularz znajdziesz w swoim Urzędzie Skarbowym lub możesz pobrać
go w wersji elektronicznej. Wydrukuj go, uzupełnij, podpisz i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego. Możesz użyć poczty tradycyjnej lub wysłać formularz na adres mailowy urzędu.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!