Strategie Senioralne

Warsztaty szkoleniowe dla Gminnych Rad Seniorów

Warsztaty szkoleniowe dla Gminnych Rad Seniorów

Warsztaty szkoleniowe dla Gminnych Rad Seniorów proponowane przez Mazowiecką Akademię Seniora w Legionowie na 2024 rok

1. Prawne i organizacyjne problemy powołania Rad Seniorów,

 2. Tworzenie  dokumentów związanych z powołaniem  Rady Seniorów (statut, uchwały, plany pracy Rady, obowiązki i prawa radnych),

3. Problemy w komunikacji z Urzędem Gminy i instytucjami zewnętrznymi,

4. Wizerunek Rady i jej promocja  na terenie  Gminy,

5. Budowanie relacji międzypokoleniowych Rady,

6. Współpraca Rad Seniorów na poziomie Gminy, Powiatu, Województwa i Kraju Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów,

7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w pracy Rady,

8. Budowanie pozycji finansowej Rady Seniorów w Gminie / pozyskiwanie środków finansowych na działania Rady,

9. Budowanie strategii polityki senioralnej w Gminie,

10. Po co Gminom Rady Seniorów?

Warsztaty szkoleniowe skierowane są do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego współpracujących z Radami (biura rady) oraz członków Gminnych Rad Seniorów i grup inicjatywnych powołania nowych Rad Seniorów w Gminach.

Warsztaty szkoleniowe mogą być zamawiane w Biurze Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

Opracował: dr Roman Biskupski   

Mazowiecka Akademia Seniora w Legionowie