Strategie Senioralne

Biuro Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów

Biuro Mazowieckiej Akademii Seniora

Biuro Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, stanowi węzeł komunikacyjny koordynujący i promujący działania prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Seniora. Sieciowanie Rad Seniorów na Mazowszu poprzez komunikację Rad Seniorów z Biurem Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, z innymi Radami i środowiskami senioralnymi zainteresowanymi utworzeniem rady. W Biurze zapewnione jest wsparcie doradcze dla seniorów działających, w już istniejących i nowo powstałych mazowieckich Radach Seniorów, bądź w senioralnych organizacjach pozarządowych. 

Biuro prowadzi szeroką akcję promocyjną poprzez stronę internetową, FB, prasę lokalną oraz kontakty bezpośrednie z jednostkami samorządu terytorialnego, Radami Seniorów, środowiskami senioralnymi i otoczeniem środowisk Rad Seniorów. 

Bieżącą pracę w ramach działalności Biura Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów kierownik biura będzie prowadził, jako koordynator i animator działań rad seniorów, będzie monitorował i sieciował prace organizacji senioralnych skupionych wokół Mazowieckiej Akademii Seniorów.

Z biurem można się kontaktować w dni robocze w godzinach 9:00-13:00 dzwoniąc pod numer telefonu: tel.  728 106 270, wysyłając korespondencję na adres mazowieckieprs@wp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Mazowiecka Akademia Seniora, ul. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo