Strategie Senioralne

Szkolenia Mazowieckiej Akademii Seniorów

Szkolenia Mazowieckiej Akademii Seniorów

Szkolenia Mazowieckiej Akademii Seniorów mają za cel kompleksowe przygotowanie do założenia oraz prowadzenia Rady Seniorów. Poza kwestiami merytorycznymi i organizacyjno-administracyjnymi, warsztaty będą przygotowywały przedstawicieli środowisk rad seniorów do promocji Rady, podejmowania działań aktywizujących itp. Szkolenia będą zawierały prezentację Dobrych Praktyk na bazie doświadczeń istniejących Rad Seniorów, które będą stanowiły inspirację dla działalności nowopowstałych Rad. Szkolenia będą prowadzone w postaci stacjonarnej oraz online.

Tematyka Warsztatów szkoleniowych dla Gminnych Rad Seniorów.

Szkolenia Mazowieckiej Akademii Seniorów są przeznaczone dla Rady Seniorów, senioralnych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.