Strategie Senioralne

Program

II KONWENTU MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW

Termin: 26 luty 2019 r.

Miejsce: Legionowo, Sala Widowiskowa Urzędu Miasta Legionowo,
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

Cel spotkania:

Integracja środowiska przedstawicieli Rad Seniorów z całego Mazowsza, wymiana doświadczeń, podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych więzi społecznych.

Uczestnicy: 120 osób

Przedstawiciele gminnych i miejskich rad seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacji pozarządowych.

10.00 – 11:00

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

11:00 – 11:30

Otwarcie Konwentu – wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów Romana Biskupskiego
i Prezydenta Miasta Legionowo – Romana Smogorzewskiego.
MCPS – Dyrektor Elżbieta Bogucka Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej.

11:30 – 11:50

Rządowe programy wsparcia organizacji senioralnych – Michał Szczegielniak – Narodowy Instytut Wolności.

11:50 – 12:10

Wystąpienie Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów Barbary Szafraniec.

12:10 – 12:25

Wystąpienie Elżbiety Ostrowskiej Przewodniczącej ZERiI nt. Rola organizacji senioralnych w realizacji polityki społecznej wobec osób starszych a potrzeby i oczekiwania seniorów.

12:25 –13:00

Wystąpienie Łukasza Salwarowskiego– Redaktora Naczelnego „ Głosu Seniora” Patrona Medialnego Konwentu

13:00 13:30

Przerwa kawowa.

13:30 – 14:10

Prezentowanie dobrych praktyk rad seniorów na Mazowszu – wystąpienia przedstawicieli miejskich i gminnych rad seniorów na Mazowszu.

14.10 – 14.20

Ocena ryzyka upadku u osób starszych – wystąpienie prezesa Firmy 4 Family Groop Adama Bazeli
Przyjęcie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

14:20 – 15:00

Występ Zespołu Pieśni i Tańca OBEREK przy Domu Kultury”Hutnik” w Wyszkowie

15:00

Obiad

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Prezydium MPRS