Strategie Senioralne

O Mazowieckiej Akademii Seniora

Mazowiecka Akademia Seniora 2.0 w stronę Dobrych Praktyk to projekt realizowany przez SPP NADZIEJA. Odbiorcami zadania publicznego są seniorzy i przedstawiciele już istniejących i nowo powstających Rad Seniorów na terenie województwa mazowieckiego.

Ideą realizacji projektu jest rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu oraz wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej realizowanej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Działania Mazowieckiej Akademii Seniora

  • Poradnictwo przy powoływaniu i działalności Gminnych, Miejskich i Powiatowych Rad Seniorów na Mazowszu w zakresie prawnym, organizacyjnym i księgowym.
  • Zakładania i prowadzenia organizacji seniorskich: formalnych, nieformalnych.
  • Otwarte szkolenia, seminaria i webinaria dotyczące zarządzania organizacją.
  • Cykle edukacyjne: wymiana dobrych praktyk.
  • Wspólne szkolenia dla urzędników i przedstawicieli NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” szkolenia, seminaria dla osób zaangażowanych w pracę zespołów i struktur dialogu obywatelskiego.
  • Organizowanie konferencji i konwentów tematycznych wspólnie z Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów na Mazowszu.
  • Powołanie koordynatorów MAS w podregionach.

Nasza Akademia jest organizacją wyjątkową. Łączy wiele aktywności człowieka w kontekście polityki senioralnej, polityki społecznej i aktywizacji osób starszych. Nie jesteśmy zwykłą akademią senioralną, jesteśmy organizacją pełną pomysłów, gdzie nasi członkowie realizują swoje pasje i dbają o to, żeby inni seniorzy mogli również je spełniać.

„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”
Jean-Paul Sartre