Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszanie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"

Legionowski Klub Senior +

 Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów

Legionowski Klub Amazonek

Strategie Senioralne

Nasza Akademia jest organizacją wyjątkową. Łączy wiele aktywności człowieka w kontekście polityki senioralnej, polityki społecznej i aktywizacji osób starszych. Nie jesteśmy zwykłą akademią senioralną, jesteśmy organizacją pełną pomysłów, gdzie nasi członkowie realizują swoje pasje i dbają o to, żeby inni seniorzy mogli również je spełniać.

„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”
Jean-Paul Sartre