Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszanie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"

Legionowski Klub Senior +

 Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów

Legionowski Klub Amazonek

 
 

Działania

- Wspólne szkolenia dla urzędników i przedstawicieli NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” szkolenia, seminaria dla osób zaangażowanych w pracę zespołów i struktur dialogu obywatelskiego.

 
 

Działania

- Organizowanie konferencji i konwentów tematycznych wspólnie z Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów na Mazowszu.

 
 

Działania

- Powołanie koordynatorów MAS w podregionach.

 
 

START

Mazowiecka Akademia Seniora 2.0 w stronę Dobrych Praktyk” to projekt realizowany przez SPP NADZIEJA . Odbiorcami zadania publicznego są seniorzy i przedstawiciele już istniejących i nowopowstających Rad Seniorów na terenie województwa mazowieckiego.

 
 

Ideą realizacji projektu

będzie rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu oraz wprowadzanie dobrych praktyk polityki senioralnej realizowanej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej .

 
 

Działania

-Poradnictwo przy powoływaniu i działalności Gminnych , Miejskich i Powiatowych Rad Seniorów na Mazowszu w zakresie prawnym, organizacyjnym i księgowym.

 
 

Działania

- Zakładania i prowadzenia organizacji seniorskich /formalnych, nieformalnych.

 
 

Działania

- Otwarte szkolenia, seminaria i webinaria dotyczące zarządzania organizacją.

 
 

Działania

- Cykle edukacyjne: wymiana dobrych praktyk.

1
1

Nasza Akademia jest organizacją wyjątkową. Łączy wiele aktywności człowieka w kontekście polityki senioralnej, polityki społecznej i aktywizacji osób starszych. Nie jesteśmy zwykłą akademią senioralną, jesteśmy organizacją pełną pomysłów, gdzie nasi członkowie realizują swoje pasje i dbają o to, żeby inni seniorzy mogli również je spełniać.

„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”
Jean-Paul Sartre