Czas Seniora VII

Seniorom, członkom Mazowieckich RAD SENIORÓW  na Mazowszu przesyłamy koleny odcinek Wirtualnego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Legionowie. Pokazujemy w nim formy aktywności seniorów w Legionowie realizowane na podstawie rozmów i próśb , które docierają do nas  ze strony seniorów zrzeszonych w różnych organizacjach senioralnych  ZERiI, Diabetyków, Niedowidzących, Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy organizacji kombatanckich/ w naszym mieście. Integracja seniorów bedących członkami różnych organizacji senioralnych to główne zadanie RAD SENIORÓW na Mazowszu. 
Nasza Akademia będzie pokazywała jak można integrować te środowiska senioralne bardzo często z sobą niepotrzebnie konkurujące. Mądrością każdej RADY powinno być integrowanie całego środowiska senioralnego w Gminie , Powiecie czy na poziomie naszego Mazowieckiego Województwa.
Zachęcam do oglądania i dzielenia się z nami dobrymi praktykami, które realizują wasze RADY SENIORÓW będziemy pokazywać je na naszych stronach. Przygotowujemy i do końca br. wydamy informator dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. Zapraszam wszystkie mazowieckie RADY Seniorów do wspólnego redagowania.

dr Roman Biskupski kierownik Mazowieckiej Akademii Seniorów  w Legionowie