Strategie Senioralne

Klub Senior + 2019 r

Dane liczbowe i informacje podstawowe o działalności Klubu Senior+w 2019 roku

 

W 2019 roku akces do Klubu Senior+ w Legionowie, składając kwestionariusz osobowy, zgłosiło w sumie 47 osób, w tym 39 seniorek i 8 seniorów. Zgodnie z wymogami Programu Senior+ zakwalifikowano spełniające kryteria 42 osoby, z czego przyjęto do placówki 15 osób, które uczestniczyły w organizowanych zajęciach. Pozostałe osoby były w tzw. „rezerwie kadrowej”. Podyktowane to było tym, iż jak pokazywała praktyka podobnych placówek działających w kraju, w podeszłym wieku występuje duża rotacja osobowa. I tak, w sumie w ciągu roku, z Klubu Senior+ z różnych powodów odeszło 25 osób (jedna osoba zmarła, kilkanaście odeszło z powodów zdrowotnych, inne wyjechały lub zrezygnowały na własną prośbę). W klubie pozostało 22 osoby, w tym 4 mężczyzn i 18 kobiet. Seniorzy ci uczestniczyli w zajęciach zamiennie, tak, że wymóg 15 osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ był stale spełniony.

Poniżej przedstawione zostały pozostałe dane liczbowe dotyczące Klubu.

 

1Liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

– 4 osoby, w tym dwie po przebytym udarze, oraz dwie niepełnosprawne ruchowo

2. Ilość wolontariuszy

– 14 osób – prowadzących: Akademię Umysłu, Kącik Literacki, warsztaty komputerowe, warsztaty rękodzieła, warsztaty kosmetyczne, pogadanki, wycieczki oraz zajęcia wolontariatu.

3. Realizowane usługi socjalne (liczba osób korzystających z usług oraz

zakres realizowanych usług)

– 15 osób – jeden gorący posiłek dziennie, gorące napoje, pomoc w robieniu zakupów, utrzymaniu higieny oraz wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjnych.

4Usługi edukacyjne (liczba osób korzystających z usług oraz zakres

realizowanych usług)

– 15 osób – prowadzenie kursu komputerowego, nauki języka rosyjskiego, pogadanki i prelekcje tematyczne, konferencje, wykłady oraz wycieczki.

5Usługi kulturalno-oświatowe (liczba osób korzystających z usług oraz

zakres realizowanych usług)

– 15 osób – udział w imprezach kulturalnych, jak koncerty, recitale, festiwale, wycieczko do kina, teatru i muzeum oraz w imprezach integracyjnych.

6. Usługi sportowo-rekreacyjne (liczba osób korzystających z usług oraz

zakres realizowanych usług)

– 12 osób – spartakiada seniorów, wycieczki, wyjazdy na Baseny Termalne, wyjścia na pływalnię oraz konkursy i rozgrywki planszowe i karciane (szachy, brydż, itp.).

7. Usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii (liczba osób korzystających z usług oraz zakres realizowanych usług)

– 15 osób – masaże oraz ćwiczenia lecznicze i relaksacyjne, treningi jogi, treningi na przyrządach, taniec solo, taniec towarzyski, wieczorki taneczne.

8. Usługi aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy (liczba osób korzystających z usług oraz zakres realizowanych usług)

– 11 osób – współpraca między Klubem a Przedszkolem im. Króla Maciusia oraz Żłobkiem „Motylkowy Świat” – wzajemne wizyty i imprezy integracyjne.

9. Usługi terapii zajęciowej (liczba osób korzystających z usług oraz zakres realizowanych usług)

– 15 osób – zajęcia w Akademii Umysłu, Kącika Literackiego, gry i zabawy towarzyskie, warsztaty rękodzieła (origami), warsztaty komputerowe, warsztaty kosmetyczne oraz warsztaty kulinarne. Konferencje, wykłady i prelekcje tematyczne.

10. Inne (rodzaj usług, liczba osób korzystających z usług)

– 15 osób – towarzyskie imprezy integracyjne (obchodzenie imienin, urodzin i rocznic) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

W 2019 roku w Klubie Senior+ przeprowadzono:

PRELEKCJE

– 25 prelekcji tematycznych, w tym prelekcje o przyrodzie regionu Zalewu

Zegrzyńskiego, o Podlasiu, Republice Irlandii, o Wilnie i Lizbonie, o atrakcjach turystycznych Polski, zabytkach Warszawy, ciekawostkach z Podlasia, uzdrowisku w Ciechocinku, przyrodzie Warmii i Mazur, Podkarpaciu i Bieszczadach oraz Górach Świętokrzyskich, Małopolsce, Śląsku, Pojezierzu Drawskim, Puszczy Białowieskiej, Morzu Bałtyckim i Półwyspie Helskim oraz o Izraelu, a także o zagrożeniach dla ludzi starszych oraz zapobieganiu i leczeniu cukrzycy;

WYCIECZKI

Zorganizowano i przeprowadzono:

– wycieczkę do Muzeum Historycznego Legionowa, gdzie zwiedzono z przewodnikami dwie wystawy;

– dwudniową wycieczkę do Zamościa;

– wycieczkę do pasieki w Chotomowie, gdzie zrealizowano warsztaty tematyczne poprowadzone przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”;

Seniorzy na zajęciach w pasiece „Nasze Pszczoły” w Chotomowie

– wycieczkę: Rejs statkiem po Wiśle, Kanale Królewskim i Zalewie Zegrzyńskim, ze zwiedzaniem Serocka i piknikiem nad zalewem.

Wycieczka statkiem po Zalewie Zegrzyńskim, do Serocka i Zegrza

– wycieczkę i pobyt w uzdrowisku w Ciechocinku;

– wycieczkę po Warszawie pn. „Tajemnice Starego Miasta”;

– zwiedzanie Warszawy, „Ogród Saski i okolice”;

– uczestniczono w organizacji 12 Wrześniowego Rajdu Pamięci na trasie Serock – Jadwisin – Zegrze (14.09.19r.);

– wycieczkę do Niepokalanowa, Żelazowej Woli oraz Sochaczewa;
– wycieczkę i udział w sprzątaniu Cmentarza Wojennego w Białobrzegach;

– wycieczkę do Liwa, Węgrowa i Starowsi;

– wycieczkę na grzybobranie do m. Górki Kosowskie;

– 10 wyjazdów na zajęcia z odnowy biologicznej na Basenach Termalnych
w Mszczonowie;

SPARTAKIADY I SPOTKANIA

– 28 maja – udział w II Spartakiadzie Seniorów w Nasielsku. Uczestniczyły w niej udział reprezentacje: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Serockiej Akademii Seniora. Nasi seniorzy zajęli I miejsce, zdobywając cztery puchary i kilka medali, w tym dwa złote.

– 24.08 VI Ogólnopolska Parada Seniorów w Warszawie; udział 8-osobowej delegacji Klubu Senior+ oraz 20 słuchaczy LUTW i 10 z Seniorskiej Aktywnej Grupy Animatorów SAGA;

– 19.09. – I Spotkanie Integracyjne Legionowskich Klubów Seniora zorganizowane przez Klub Seniora „AMICUS” przy kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Piaskach. Uczestniczyło w nim 15 seniorów z Klubu Senior+;