Seniorzy – Seniorom

DRODZY SENIORZY
Mamy przyjemność zaprezentować WAM przykłady aktywności jaką możemy realizować w tym trudnym okresie „Pandemii” kiedy nie rekomendowane są spotkania dużych grup osób w jednym miejscu. Przykład przesłany do nas z Nowego Sącza pokazuje jeden z przekładów, który może być z powodzeniem realizowany w wielu środowiskach senioralnych na MAZOWSZU. Zachęcamy do wykorzystywania potencjału i doświadczeń, które reprezentują wasi seniorzy.
Dziękujemy Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu i osobiście koleżance Wiesławie Borczyk za podzielenie się doświadczeniami. Zachęcam środowiska senioralne na Mazowszu i Mazowiecki Rady Seniorów do aktywności i zarazem do dzielenia się doświadczeniami. Pokażemy wasze doświadczenia na stronie Akademii.

Roman BISKUPSKI
kierownik Mazowieckiej Akademii Seniorów

Część 1:

Część 2:

Część 3: