Zmiany zasad funkcjonowania rad seniorów w Senacie RP

By 22 lutego, 2023Home

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej SENATU RP, na której omawiano zmiany funkcjonowania rad seniorów. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 243, 2919, 2961 i 2961-A).

Senat RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej