Informacja dla Rad Seniorów

By 23 sierpnia, 202130 października, 2021Home

PRZEWODNICZĄCY
MAZOWIECKICH RAD SENIORÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym NADZIEJA w Legionowie w roku 2021 i kolejnych dwóch latach będzie realizowało projekt „MAZOWIECKA AKADEMIA SENIORA 2.0 – w stronę Dobrych Praktyk”. Głównym celem realizowanego projektu jest wspieranie już istniejących i działających Rad Seniorów na Mazowszu. Wykorzystując dotychczasowe nasze doświadczenia będziemy wspierali również grupy inicjatywne w Gminach gdzie one powstały jednak z różnych względów napotykają na trudności organizacyjne, prawne czy inne.

Podejmując te działania liczymy bardzo na wsparcie powstałego w 2016 roku Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Liczymy na doświadczenie naszych kolegów i ich aktywne wspólne działanie na rzecz rozwoju Rad Seniorów na Mazowszu. Będziemy również czerpali doświadczenia z działalności ruchów senioralnych rozwijających się w innych krajach Unii Europejskiej. Pogłębimy również zdolność sieciowania Rad Seniorów na Mazowszu w ramach Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

Idąc z duchem czasów oraz dostosowując się do panujących na świecie sytuacji pandemii, planujemy prowadzić działania w trybie online przy użyciu wirtualnych narzędzi komunikacyjnych( jak program Zoom).

Planujemy organizację szkoleń u was i w podregionach , narad roboczych, Konwentów, wsparcie Rad Seniorów u was na miejscu w Gminach, ponadto porady organizacyjne, prawne, księgowe oraz wsparcie przy budowie Strategii Polityk Senioralnych w Gminie. Będziemy zaszczyceni mogąc uczestniczyć w posiedzeniach waszych Rad Seniorów mogąc korzystać również z waszych doświadczeń i dobrych praktyk. Wasze doświadczenia będą stanowiły źródło i przykład do naśladowania dla innych kolegów i koleżanek w Gminach na Mazowszu i Kraju.`

Biuro Mazowieckiej Akademii Seniora będzie mieściło się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 3 / w siedzibie naszego Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA.

Do waszej dyspozycji oddajemy stronę internetową AKADEMII , https://mas.spp-nadzieja.pl/ na której będziemy zamieszczali wszelkie interesujące was informacje oraz adres e-mail : mazowieckieprs@wp.pl

Roman BISKUPSKI Kierownik Biura Mazowieckiej Akademii Seniora tel: 728-106-270