LEGIONOWIANIE 60+ Diagnoza problemów i potrzeb mieszkańców Legionowa 60+ ANKIETA

By 7 stycznia, 202214 października, 2022Legionowianie60

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się i wypełniania kwestionariusza ankiety, który powstał na potrzeby projektu: „Strategia działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”.

Serdecznie Państwa zachęcamy do odpowiedzi na pytania kwestionariusza ankiety dotyczące Państwa potrzeb i problemów. Badanie jest całkowicie anonimowe. Jego celem jest opracowanie rekomendacji dotyczących sposobu poprawy jakości życia i lepsze zaspokajanie Państwa potrzeb.

Arkusze do wypełnienia odebrać można w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo, godzodzinach otwarcia: od poniedziałku do piątku 9:00-14:00.

Ankieta, którą możecie Państwo wydrukować, wypełnić i dostarczyć do siedziby Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” do pobrania poniżej:

Poniżej przedstawiamy wzór ankiety.