Strategie Senioralne

Spotkanie inaugurujące projekt „Legionowianie 60+ wirtualnie współtworzą strategię senioralną”.

10 grudnia 2021 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Legionowianie 60+ wirtualnie współtworzą strategię senioralną” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Licznie przybyli uczestnicy reprezentowali organizacje senioralne z terenu miasta Legionowo (w tym Legionowski Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Legionowie), przedstawiciele Rady Seniorów, Rad Osiedli mieszkaniowych, przedstawiciele Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Domu Pomocy Społecznej w Legionowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, Urzędu Miasta Legionowo. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele służb mundurowych.

W ramach przebiegu spotkania Prezes Stowarzyszenia, Pan Roman Biskupski, przedstawił założenia projektu, poszczególne etapy jego realizacji i cele, jakie w ramach projektu zamierzamy osiągnąć. Uczestnicy wstępnie zadeklarowali się w jakiej grupie tematycznej chcą pracować w trakcie trwania projektu – grupie tematycznej „Zdrowie i Rekreacja”, grupie tematycznej „Edukacja i Kultura”, grupie tematycznej „Aktywność obywatelska”.

W drugiej części spotkania, którą poprowadziła Dorota Wróbel-Górecka, uczestnicy pracowali warsztatowo, w trzech grupach. Efektem pracy warsztatowej były refleksje seniorów nad dwoma kluczowymi kwestiami, z punktu widzenia zakresów tematycznych:

a) w grupie  „Zdrowie i Rekreacja” uczestnicy pracowali nad pytaniami:

Czym jest dla Państwa dbałość o zdrowie?

Jak i gdzie spędzacie Państwo wolny czas?

b) w grupie „Edukacja i Kultura” uczestnicy pracowali nad pytaniami:

Jak rozumieją Państwo pojęcie edukacji i kultury?

W jakich aktywnościach Państwo uczestniczą i dlaczego?

c) w grupie „Aktywność Obywatelska” uczestnicy pracowali nad pytaniami:

Jak Państwo rozumieją aktywność obywatelską?

Czy Państwa zdaniem seniorzy są aktywnymi obywatelami?

Spotkanie zakończyło się kuluarowymi rozmowami uczestników na temat planów pracy nad strategią.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *